יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

הענקת דירה במתנה: לא כל כך פשוט - מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

בס"ד
הענקת דירה במתנה: לא כל-כך פשוט מאת מאיר סגל משרד עו"ד  נועם קוריס ושות'

לכאורה אין פשוט ומובן יותר מרצונו של הורה לתת לילדו דירה במתנה. אך פעולה שכזו יכולה להוליד לא מעט 


תשלום מזונות ילדים
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/42181">רינה פוליטי</a>החוק במדינת ישראל קובע כי בכל מקרה גירושין בין בני זוג יהודים, חלה חובה על האב להמשיך ולדאוג לכלכלת ילדיו, וזאת בלי קשר למשלח ידו של האב ומצבו הכלכלי. חובת תשלום המזונות לילדים מתייחסת לשני סוגי צרכים, הראשון: צרכים הכרחיים (מזון, מקום מגורים, לבוש והנעלה, חינוך התואם את צרכי הילדים, טיפולים רפואיים וכדומה), והשני: צרכים מדין צדקה (בילויים, נופשים, חוגים, מפגשים חברתיים וכדומה). 
קביעת גובה התשלום –כיצד? 
גובה תשלום המזונות המוטל על האב נקבע על ידי בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים במידה והצדדים העתירו לכך סמכות. בבואם לפסוק בדבר גובה תשלום המזונות, הן בתי הדין הרבניים והן בתי המשפט לענייני משפחה מקבלים את החלטותיהם בהתאם לצרכי הילדים וטובתם ותוך בחינת השתכרותם של ההורים.
בהגדרת החוק במדינת ישראל קיימות שלוש קבוצות גיל של ילדים לצורך קביעת גובה תשלום המזונות לילדים. קבוצות אלו כוללות:

קבוצת ראשונה של ילדים מגיל 0 עד 6 שנים 
קבוצה שנייה של ילדים מגיל 6 ועד 15 שנה
קבוצה שלישית מגיל 15 ועד 18 שנה

בשתי הקבוצות הראשונות, חובת תשלום המזונות (הן הצרכים ההכרחיים והן הצרכים מדין צדקה), חלה על האב בלבד, כאשר בקבוצת הגיל השנייה, תשלום המזונות בגין צרכים מדין הצדקה חלה על שני ההורים, בעוד הצרכים ההכרחיים בקבוצת גיל זו חלים על האב בלבד. 
בקבוצת הגיל השלישית, חובת התשלום חלה על צרכים מדין צדקה בלבד, והיא מתחלקת באופן שווה בין שני ההורים בהתאם להכנסותיהם. בנוסף, הרחיבה הפסיקה בישראל את קבוצות הגיל גם לקבוצת גיל רביעית, המתייחסת לתקופת השירות הצבאי של הילדים (3 שנים לבנים, שנתיים לבנות). במהלך תקופה זו, מחויב האב לשאת בתשלום מזונות לילדיו בגובה שליש מהסכום אותו הוא שילם עד מועד גיוסם לצבא ההגנה לישראל.
בכל מקרה, סכום המזונות ילדים נקבע מראש, והאב מחויב לשלמו מדי חודש בחודשו. במקרים מסוימים קיימת אפשרות לדיון מחודש בנוגע לגובה תשלומי המזונות, אך בכל המקרים הוא איננו יורד מ-"תקרת המינימום" שנקבעה על פי הפסיקה. 
עורכת דין רינה פוליטי הינה מגשרת וחברה בוועדה לענייני משפחה בלשכת עורכי הדין מחוז חיפה

ה"אני מאמין" של עו"ד פוליטי הינו ראיית טובת הילדים כדבר ראשון במעלה והרבה מעבר לצורכיהם של ההורים תוך שמירה על שוויון ועל העקרונות המנחים בדין ובפסיקה.


עורכת דין -רינה פוליטי 054-5636388 לאתר
מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=154749'> articles.co.il</a>


האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריס, נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה