יום שבת, 21 בינואר 2017

עו"ד נועם קוריס: עו"ד נועם קוריס- חדלות פרעון וזכויות עובדים בפירוק...

עו"ד נועם קוריס: עו"ד נועם קוריס- חדלות פרעון וזכויות עובדים בפירוק...: עו"ד נועם קוריס- חדלות פרעון וזכויות עובדים בפירוק החברה עו"ד נועם קוריס - מעורבות משרד עו"ד נ. קוריס ושות' בקהילה......פרוטוקול מס' 269
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, י' באלול התשע"ו (13 בספטמבר 2016), שעה 12:00


לפרוטוקול מס' 275
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ז (01 בנובמבר 2016), שעה 13:00